phone icon 021-66495480 email projeh icon j navid@yahoo.com mobile projeh icon 912 8899 4 99 about projeh icon درباره - تماس باما
khat

پرسش و پاسخ طراحی صفحات وب

جلسه پرسش و پاسخ طراحی صفحات وب


موسسه پژوهشی یاد علاوه بر انجام پروژه دانشجویی طراحی صفحات وب قادر است جلسات تخصصی با موضوع پرسش و پاسخ طراحی صفحات وب را ترتیب دهد. شما میتوانید در مورد یکی از مباحث تخصصی رشته طراحی صفحات وب تقاضای یک کارشناس بنمایید تا درمورد ان موضوع جلسه پرسش و پاسخ ترتیب دهد و طی این جلسه شما مطالبی که بدان نیاز دارید را مطرح و با کارشناس متخصص که قبلا در مورد ان موضوع شما مطالعه کرده است گفتمان نمایید جهت ترتیب دادن یک جلسه با ما در تماس باشید

khat
khat khat