021-66495480 j navid@yahoo.com 912 8899 4 99 درباره - تماس باما

دانشجوی همکار طراحی صفحات وب

دانشجوی همکار طراحی صفحات وب


انجام کارهای پاره وقت دانشجویی رشته طراحی صفحات وب

هستید لطفا رزومه خود را به همراه یک نمونه از کارهای مرتبط خود را از طریق همین سایت برای ما ارسال نمایید بدیهی است مرکز خدمات دانشجویی طراحی صفحات وب از همکاریهای مدام این دفتر با شما استقبال میکند. امید که با تلاش و پیگیریتان، بتوانیم بهترین و اثربخشترین پروژه های طراحی صفحات وب را به انجام برسانیم. بدیهی است تعهد و انجام به موقع کار، لازمه ادامه همکاریهای طراحی صفحات وب این دفتر میباشد و مطمین هستیم زمانی اقدام به ارسال رزومه میکنید که از عهده انجام پروژه ها در زمان مقرر برآیید پیشتر از شما برای زمانی که در این سایت گذاشتید کمال تشکر و قدردانی را داریم. مدیر موسسه پژوهشی یاد

سفارش پروژه دانشجویی طراحی صفحات وب