phone icon 021-66495480 email projeh icon j navid@yahoo.com mobile projeh icon 912 8899 4 99 about projeh icon درباره - تماس باما
khat

جلسه توجیهی اموزشی درکنار انجام پروژه دانشجویی طراحی صفحات وب

انجام پروژه طراحی صفحات وب به همراه جلسه اموزشی رایگان


در برخی از پروژه ها ما میتوانیم برای شما جلسه توجیهی اموزشی برگزار نماییم. ممکن است این جلسه با هزینه به همراه باشد ولی تمام تلاشمان را میکنیم تا بعد از انجام پروژه، روش انجام کار را به خود شما نیز اموزش دهیم. در صورتی که میخواهید از این امتیاز استفاده کنید قبل از سفارش طراحی صفحات وب ان را در فاکتور لحاظ کنید

khat
khat khat