021-66495480 j navid@yahoo.com 912 8899 4 99 درباره - تماس باما

جلسه توجیهی اموزشی درکنار انجام پروژه دانشجویی طراحی صفحات وب

جلسه توجیهی اموزشی درکنار انجام پروژه دانشجویی طراحی صفحات وب


انجام پروژه طراحی صفحات وب به همراه جلسه اموزشی رایگان

در برخی از پروژه ها ما میتوانیم برای شما جلسه توجیهی اموزشی برگزار نماییم. ممکن است این جلسه با هزینه به همراه باشد ولی تمام تلاشمان را میکنیم تا بعد از انجام پروژه، روش انجام کار را به خود شما نیز اموزش دهیم. در صورتی که میخواهید از این امتیاز استفاده کنید قبل از سفارش طراحی صفحات وب ان را در فاکتور لحاظ کنید

سفارش پروژه دانشجویی طراحی صفحات وب