phone icon 021-66495480 email projeh icon j navid@yahoo.com mobile projeh icon 912 8899 4 99 about projeh icon درباره - تماس باما
khat

ثبت رزومه دانشجویان طراحی صفحات وب

شما می توانید رزومه پژوهشی طراحی صفحات وب خود را در لینک زیر ثبت کنید


در صورتی که در رشته طراحی صفحات وب تخصص دارید و تمایل دارید پروژه های دانشجویی رشته طراحی صفحات وب و همچنین کارهای عملی مرتبط را انجام دهید میتوانید رزومه خود را در لینک زیر ثبت کنید.

khat
khat khat