021-66495480 j navid@yahoo.com 912 8899 4 99 درباره - تماس باما

تندخوانی نصرت

تندخوانی نصرت


تندخوان شدن را با موسسه تندخوانی نصرت تجربه کنید

ایا میدانستید شما با تنها 30 الی 50 ساعت تمرین میتوانید با سرعت دوبرابر متون طراحی صفحات وب ی خود را بخوانید و بدون انکه مطلبی را از قلم بیاندازید مطالب مورد نظر را بیاموزید... برای تندخوان شدن امروز هم دیر است. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد کلاسهای حضوری میتوانید به سایت موسسه تندخوانی نصرت مراجعه کنید.

سفارش پروژه دانشجویی طراحی صفحات وب